Eredeti:

‘Wimples?’ said Mort.
‘Yeah, them, and the princesses were beautiful as the day is long and so noble they, they could pee through a dozen mattresses —’
‘What?’
Albert hesitated.
‘Something like that, anyway,’ he conceded.

Fordítás:

– Csúcsos főkötők?
– Aha, azokat fátyollal, és a királykisasszonyok naphosszat gyönyörűek voltak és olyan nemesek, hogy keresztül tudtak pisilni egy tucat matracon…
– Micsoda!?
Albert tétovázott.
– Akárhogyan is, valami volt a matracokkal – törődött bele végül.

Azért legalább meg lehetett volna próbálni. Ha mást nem, egy széljegyzetet: hogy mennyire hasonlít angolul a ‘pee’ (pisi) és a ‘pea’ (borsó) szó…