A HVG ír erről a könyvről. Én ugyan nem tartom magam rendes lánynak, de állítólag akkor is működik.

Miről is van szó pontosan? Lois P. Frankel összeszedte, hogy melyek azok a hibák, melyeket nők rendszeresen elkövetnek munkahelyeiken és melyek következtében karrierjük a mélygarázsban száguld maximum. Néhány hibát be is mutat az újság; igen tanulságosak, még egy ilyen szőrös, medvetipusú versenyzőnek is.

Kedvencem:

NE kérj bo­csá­na­tot! Ha a bo­csá­nat­ké­rés he­lyén­va­ló, ak­kor ké­sőbb még min­dig pó­tol­ha­tod. A bo­csá­nat­ké­rés a pil­la­nat he­vé­ben csak to­vább tü­ze­li a zak­la­tót, és meg­erő­sí­ti az el­kép­ze­lést, hogy te ál­do­zat vagy.

Hányszor akartam már odaszólni tárgyaláson kollégának, hogy nem az a jó technika az ügyfél jóindulatának megnyerésére/megtartására, ha állandóan bocsánatot kérünk, amiatt hogy vitatkozunk. A vita része a tárgyalásnak. Felnőttek vagyunk, partnerek vagyunk. A bocsánatkérések csak feleslegesen bátorítják az asztal másik felén ülőket.