Rövid időn belül háromszor is találkoztam a fogalommal. Nem éppen kedvező kontextusban.

1. idézet

An MBA has become a two-part time machine. First, the students are taught everything they need to know to manage a company from 1990, and second, they are taken out of the real world for two years while the rest of us race as fast as we possibly can.

2. idézet

A másik pedig az MBA. Mikor az emberek kezdték komolyan venni az MBA-t, akkor vette kezdetét az amerikai ipari társadalom romlása. Ha a döntéseket az MBA-koncepció jegyében fogant számszerûsíthetõ valóság alapján hozzák, akkor már sûrû szarban vagyunk, hiszen így valós dolog csak olyasmi lehet, amit számokkal lehet alátámasztani. És mikor az összes mûvészi döntés átkerül olyasfajta emberek kezébe, akik ilyen szempontokat alkalmaznak a vállalatok számára meghozott alapvetõ döntések során, tekintet nélkül az emberekre vagy termékeik mibenlétére, a profitmaximalizálás kizárólagos igényét érvényesítve, akkor baj van. Nem jöhet létre minõség, nem létezhet tökéletesség. A minõség drága.

Felháborít, ami Oroszországban és Kelet-Európában történik, a nyugati típusú gazdaságra történõ áttérés kapcsán. Õk a legérzékenyebbek az ilyesfajta fordulatokra, mivel mindazok az úgynevezett szakértõk, akik segítenek nekik megteremteni az új gazdasági rendszerüket, mind MBA-típusú gondolkodásmódot képviselnek. Most, hogy jártam ezekben az országokban, és láttam, milyen gazdag a kultúrájuk, elszomorít, hogy az egész el fog halni. Az MBA-mentalitás öli meg.

3. idézet

The point is not to get carried away on a point of view of whether an MBA is required or not required. The key is to see whether we are leveraging all our resources to the maximum possible. MBA is one such resource? The right question is not whether you have it or not. The question should be – if you do have an MBA, do you know how to leverage it right? What good is a great network if we don’t know how to leverage it well?

Az egyik szerzője Seth Godin, marketing szakíró; a másiké Frank Zappa; a harmadiké Rajesh Setti a Cignex vezérigazgatója. Érdekes elgondolkozni, hogy látatlanban – anélkül, hogy a link mögé lesnénk -, meg tudnánk-e tippelni, hogy melyik idézet melyik szerzőtől való?