– Ki akar menni az árnyékszékre? – kérdezte szeretetreméltóan az őrmester. – Nincs ebben valami másik hátsógondolat? – És Svejk arcába fúrta a tekintetét.
– Ebben igazán csak egyetlenegy nagy hátsógondolat van, őrmester úr kérem – felelte Svejk.