Pirulós káromkodások jönnek.

Aki ezalatt a cafrangos káromkodásokat érti, az nem kicsit téved.
Bármilyen furcsa is, az emberek nem a brutális káromkodásoktól szoktak elpirulni – aki ugyanis ilyesmivel él, az hírből sem ismeri a pirulást.
Ezzel szemben vannak, akik nem káromkodnak. Aztán mégis.
Na ilyenkor csúszik ki egy-egy cérnavékony ‘ahéccentszégit!’ az összeszorított fogak között, nem bírván az odabent uralkodó magas deikus nyomást.

Ebbe a kategóriába esik aktuális címszavunk is, melyet nem nagyon lehet szó szerint fordítani, a frázisszótár is csak ennyit írt mellé magyarázatul:
‘For God’s sake!’ – ‘Az Isten szerelmére!’
Persze ez a fordítás rögtön megbukik, amint találkozunk a ‘Peters’ sake’ kifejezéssel.
Később még jobban elbizonytalanodhatunk, mert tömegével jönnek elő ilyen-olyan ‘sake’ végű káromkodások.

Nos, ez egy ilyen Lego elem. Veszünk valami bibliai tiszteletreméltó személyt, odanyomjuk a nevéhez a ‘sake’ (‘kedvéért’) kifejezést, majd morcosan levegőbe döfjük az állunkat és nem törődve az elkárhozással, mennydörgünk egyet.

Egészségünkre.