Bélát itt ne keressék

Mert elköltözött rég.
Mint már tegnap említettem, végleg elegem lett ebből a szerencsétlenségből, melyet itt blogmotornak hívnak. Az alapszolgáltatásokat képtelen biztosítani, de rendrakás helyett folyamatosan újabb meg újabb lehetőségeket fejlesztenek bele. A fene se érti…
Az új cím: mivanvelem.myblogsite.com.

4 Comments

  1. Hey, you have a great blog here! I’m definitely going to bookmark you!

    I have a php session script site/blog. It pretty much covers php session script related stuff.

    Come and check it out if you get time :-)

  2. Think that could give you some Search Engine popularity, and traffic???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *