Alapfok:
Informatikus
Karikaturista

Középfok:
Legjobb informatikus a karikaturisták között
Legjobb karikaturista az informatikusok között

Felsőfok:
A legszexisebb legjobb informatikus a karikaturisták között
A legszexisebb legjobb karikaturista az informatikusok között